Припрема за полагање испита из српског језика

Курс припремне наставе из српског језика и књижевности за полагање пријемног испита за средње школе намењен је ученицима завршног разреда основне школе, са циљем да помогне будућим средњошколцима у припремању пријемног испита и рекапитулацији целокупног градива савладаног током основног школовања. Припреме за полагање пријемних испита за средње школе, факултете и високошколске установе обављају се различитим интезитетом, у зависности од потреба полазника и обима програма, али кроз три истоветне области. Те области су

Припреме из граматике – обухватају садржајно и целовито савладавање граматике српског језика, укључујући све њене области (фонетику, морфологију, синтаксу, акцентологију);

Припреме из књижевности – систематично и свеобухватно обрађивање дела светске и српске књижевности, преглед хронологије књижевних епоха и најважнијих карактеристика праваца у српској и светској књижевности, као и биографија писаца и песника;

Припреме из области језичке културе – савладавање правописних правила српског језика, усавршавање изражавања усменим и писаним путем, аналитично и критичко читање и разумевање прочитаног текста, табела, дијаграма и формулара.

Припремну наставу воде искусни професори српског језика и књижевности са вишегодишњим искуством рада у образовним институцијама Републике Србије.

 
 

Програме и детаље ћете добити на лицу места приликом уписа.

Месечна цена за рад у мањим групама 5.500 RSD

Индивидуална настава – 1250 RSD/Двочас

Пријавите се